10.08.2022

Съобщение

На 12.08.2022 г- от 15.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ситово в залата на ОБщински Съвет Ситово при следният дневен ред : предсрочно прекратяване мандата на Общински съветник Николай Георгиев Неделчев от квотата на Колация "БСП за България" и обявяване за избран на следващият в същата листа! 

17.01.2022

Заседание на ОИК Ситово

На 17.01.2022г о т 14.00 часа ще се проведе заседание на ОИК  - Ситово в сградата на Общинска  Администрация, заседателна зала на Общински съвет - Ситово, относно приемане на самоотвод по конкретен  казус на Кмет на Обшина Ситово! 

26.10.2019

телефон за връзка ОИК - Ситово

+35986 63 27 11 

12.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г-. от 17.00 часа ОИК Ситово ще проведе свое заседание за назначаване на ПСИК

07.10.2019

Съобщение

Днес , 07.10.2019 г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ситово 

07.10.2019

Съобщение

На 12.10.2019 г-. от 11.00 часа ОИК Ситово ще проведе свое заседание!

24.09.2019

Теглене на жребий за диспути.

 Днес , 24.09.2019 г. от 11.000 часа в сградата на община Ситово , залата на ОС - Ситово, ползвана от  ОИК - СИТОВО , ще се тегли  жребий  за реда  за участие в диспути  на партиите и коалициите, рестирирали кандидати - ПП"ГЕРБ" , Коалиция "БСП за България " , ПП"Движение за права и свободи" и ПП"ВОЛЯ".  Канят се упълномощените представители да пресъстват!

17.09.2019

Заседание на ОИК на 24.09.2019 г. от 10:00 ч

Регистрация на кандидатските листи в ОИК

16.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА РЕШЕНИЕ № 943-МИ ОТ 02.09.2019 Г. НА ЦИК.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници Приложение № 62-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение №63-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение №64-МИ

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Excel формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

ОБРАЗЕЦ НА ФАЙЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ КАНДИДАТИ

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  
13.09.2019

Заседание на ОИК на 16.09.2019 г. от 16:00 ч

1.Регистриране на партии,коалиции,местни коалиции и инициативни комитети  за изборите за Общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

10.09.2019

Съобщение

ОИК - Ситово свиква редовно заседание на 11.09.2019  - 13.00 часа  , което ще се проведе в залата на Общински съвет - Ситово при следния дневен ред :

1. Приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на личните данни.

2. Приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК СИТОВО.

3 Определяне броя на мандатите за Общински Съветници  за Община Ситово.

4 Определяне на единна номерация на избирателните секции в Община Ситово.

5. Регистриране на партии и коалиции  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

 

Председател : Ирена Русчева 

05.09.2019

Работно време на ОИК Ситово - МИ 2019

 

ОИК  - СИТОВО се помещава в сградата на Община Ситово , с. Ситово ,ул. " Трети март " 72 , залата на Общински съвет - Ситово  

Работното време на ОИК Ситово   за МИ 2019 г. е както следва :

от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден

На 14.09. 2019г. , 15.09 2019 г. ,21.09.2019г.  ,22 .09.2019 г.  и 23.09. 2019 г.   ОИК Ситово ще работи с пълно работно време !

 

ТЕЛЕФОНИ : 

0889912276

0878453269

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИРЕНА РУСЧЕВА

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 69 / 12.08.2022

  относно: предсрочно прекратяване правомощията на Общински съветник Николай Неделчев и обявяване за избран следващият в листата на Коалиция " БСП за България " - Диана Йовчева

 • № 68 / 17.01.2022

  относно: Самоотвод от конкретен казус на Сезгин Басри Алиибрям - Кмет на Община Ситово

 • № 67 / 01.11.2019

  относно: Допълнение към Решения от № 59 -МИ/ 28.10.2019 г. до Решение № 65-МИ/ 28.10.2019 г. включително На основание чл. 459, ал. 1 от ИК, ОИК Ситово

всички решения